Om Månsson

Freshness by Axel Månsson handler især om vores konstante bestræbelser på, at sikre vores kunder friske kvalitets-produkter, som er produceret under størst mulig hensyntagen til flora og fauna. Men det handler også om, at være fleksible, innovative og ja – friske  – i samarbejdet med vores kunder og leverandører.

Selvom bedriften har rundet sine første 30 år i 2006, har det aldrig været kedeligt, at følge de mange tendenser og impulser, der rør sig i det skandinaviske fødevaremarked.

Og som en af Danmarks største frilandsgartnerier føler vi os naturligt inspireret til at imødekomme den efterspørgsel og de udfordringer, som vi og vores kunder står overfor.

Axel Månsson A/S er Danmarks største producent af icebergsalat og kinakål, men som det  fremgår af denne hjemmeside, dyrker vi også hjertesalat, bladselleri, broccoli, romaine, økologiske og konventionelle løg m.m.

Bedriften er siden 1976 vokset fra 43 ha til idag (2015) 560 ha konventionelt dyrket og 415 ha økologisk dyrket areal.

PRODUKTION

Når vi hævder, at kunne levere friske kvalitets-produkter i hele den danske sæson, skyldes det bl.a. følgende forhold:

  • Vores optimale betingelser for vanding både nat og dag.
  • Vi råder over 23.000 m3 vand i døgnet, som svarer til 8 mm vand pr. døgn i samtlige grønsagsafgrøder.
  • Vores daglige kvalitetskontrol og mærkning, som finder sted før og under høst.
  • Vores kølefaciliteter som gør det muligt, at hjemtransportere og vakuumkøle produkterne senest 2 timer fra høst. Kølekapaciteten andrager 24.000 enheder pr. time.

GARTNERI

På gartnerisiden arbejdes der til stadighed udfra de danske IP regler (Integreret Produktion), som bl.a. kræver udnyttelse af naturlige regulerings- og nyttemekanismer i naturen.

GLOBALG.A.P har til formål at:

  • Sikre forbrugere og aftagere, at fødevarerne produceres under hensyntagen til miljø og medarbejdervelfærd
  • Produktionen foregår med mindst mulig anvendelse af sprøjtemidler og gødning ligesom der er stor fokus på hygiejne og fødevaresikkerhed.

G.A.P. er en forkortelse for “Good Agricultural Practice”, som betyder godt landmandskab.

Standarden er udarbejdet af en række europæiske detailkæder og fødevareproducenter, men med standardens udbredelse fungerer GLOBALG.A.P nu som en manual for god landbrugspraksis over hele verden.